3. marca 2017

Sprievodcovské služby

Vážení obchodní partneri!

Naša spoločnosť TRINUS SLOVACIA ponúka v rámci svojich aktivít služby certifikovaného sprievodcu cestovného ruchu. Aktívna účasť sprievodcu je súčasťou všetkých nami organizovaných aktivít. V prípade záujmu ale môžete využiť sprievodcovské služby aj v iných prípadoch.

Z hľadiska geografie sa sprievodcovské služby sústreďujú najmä na Slovenskú republiku a všetky jej susedné štáty: Českú republiku, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko a aj Ukrajinu.

Osvedčenie